SEVCH TJH

 

Genomfört MH
Godkänt Brukspröve (Danmark)
Används på praktisk jakt
1:a Nkl jakt Sverige & Danmark
3:a Ökl jakt Sverige
2:a Ökl jakt Danmark
Viltspårschampion
Uppfl till lydn kl 2
Godkänd Tjänstehund 1 (Försvarsmaktshund)
2:a jaktkl utst
Certpoäng Ekl spår
3 av hans avkommor från samma kull nu är färdiga ledarhundar
Godkänd Hkl Sök

Accomplished MH
Approved Fieldtrial in Denmark
Used for practical hunting
1st price Beginners class Field trial in Sweden & Denmark
3rd price Open class Field trial in Sweden
2nd price Open class in Denmark
Tracking Champion
Approved for Obedience class 2
Approved Working dog for the military
2nd price in the class from Field trial on show
Approved Workingtest DK (full point)
Approved Higher class tracking

 

 

HD A-A. Armbågar 0-0. Ögonlyst UA. EIC N/N

Hips A-A. Elbows 0-0. Eyes Clear. EIC N/N

 

Seabirds In A Rented Tuxedo CH Lundemarken's Thor
Lindballes Lauda
Line
Crosswood Velvet-Dawn CH Guideline's Copyright
SVCH Musical's Crazy For You
Sea-Birds Killing Me Softly CH Waterbrook Wild Smoke Rocheby Old Smokey
Waterbrook Morning Breeze
Seabirds Endless Misty Morn Palcon's Wise Guy
CH Country Song's Silver Mist


Ägare / Owner Pernilla & Christer Andersson